หัวเรื่องกระทู้: วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (วัดเกาะ เยาวราช) :: ตราสัญลักษณ์งานฉลองสตวัสสายุกาลมงคล (๑๐๐ ปี) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร)

โพสโดย webmaster เมื่อ 15-12-2017 22:33
#1

www.watsamphan.com/web/images/logo100year.jpg


ตราสัญลักษณ์งานฉลองสตวัสสายุกาลมงคล (งานฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์และกรรมการมหาเถรสมาคม วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐