หัวเรื่องกระทู้: วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (วัดเกาะ เยาวราช) :: งานนิทรรศการพระประวัติเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร

โพสโดย webmaster เมื่อ 03-10-2009 20:10
#1

ประชาสัมพันธ์...

ขอเชิญชมงานนิทรรศการพระประวัติเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดขึ้น ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้เข้าชมมิต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

นิทรรศการพิเศษยิ่งนี้ จัดแสดงเพียง ๑๕ วัน ฉะนั้น ทุกคนไม่ควรพลาดโอกาสสำคัญนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2280-8202 เว็บไซต์ http://www.sangha.../index.php อีเมล์