19,555,470 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
02.jpg
Album: อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ๒
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี จัด ๒ วัน คือ วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
Number of photos: 68
Latest photo added by webmaster on January 03 2011 07:22:31
View Album
Photo Albums > อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ๒
บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290001_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:59
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 792

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290003_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:59
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 812

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290007_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:59
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 787

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290009_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:00
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 796

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290011_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:00
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 997

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290013_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:00
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 770

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290018_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:01
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 764

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290020_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:01
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 755

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290021_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:01
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 791

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290023_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:02
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 771

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290031_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:02
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 785

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290034_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:02
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 785

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5375_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:05
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 787

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5376_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:05
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 766

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5380_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 869

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5381_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 851

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5385_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 848

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5386_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 856

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5387_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 837

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5388_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 814

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5391_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 804

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5393_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:08
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 793

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5394_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 825

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5395_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 845

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5397_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 788

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5399_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 870

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5403_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:10
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 786

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5405_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:10
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 857

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5406_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:11
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 858

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5408_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:11
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 870

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5411_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:12
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 845

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5412_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:12
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 861

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5413_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:12
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 825

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5415_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:12
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 861

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5417_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 888

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5418_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 795

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5419_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 849

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5421_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 814

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5423_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 789

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5424_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 842

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5425_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 839

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5428_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:15
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 864