24,752,685 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
02.jpg
Album: อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ๒
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี จัด ๒ วัน คือ วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
Number of photos: 68
Latest photo added by webmaster on January 03 2011 07:22:31
View Album
Photo Albums > อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ๒
บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290001_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:59
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 861

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290003_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:59
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 885

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290007_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:59
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 849

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290009_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:00
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 858

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290011_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:00
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1079

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290013_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:00
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 838

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290018_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:01
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 836

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290020_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:01
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 805

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290021_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:01
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 858

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290023_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:02
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 840

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290031_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:02
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 842

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

2010_12290034_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:02
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 846

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5375_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:05
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 854

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5376_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:05
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 863

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5380_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 948

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5381_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 910

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5385_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 967

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5386_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1019

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5387_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 932

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5388_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 876

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5391_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 863

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5393_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:08
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 853

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5394_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 876

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5395_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 909

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5397_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 851

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5399_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 932

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5403_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:10
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 837

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5405_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:10
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1004

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5406_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:11
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 953

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5408_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:11
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 962

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5411_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:12
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 908

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5412_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:12
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 934

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5413_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:12
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 889

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5415_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:12
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 928

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5417_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 955

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5418_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 873

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5419_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 913

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5421_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 861

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5423_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 852

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5424_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 908

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5425_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 905

บรรยากาศวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5428_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 07:15
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 932