20,771,295 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
01.jpg
Album: อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ๑
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี จัด ๒ วัน คือ วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
Number of photos: 45
Latest photo added by webmaster on January 03 2011 06:58:23
View Album
Photo Albums > อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ๑
บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5211_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:43
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 920

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5217_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:41
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 829

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5218_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 945

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5219_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 875

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5224_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 883

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5227_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:45
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 856

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5229_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:45
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 812

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5230_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 846

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5235_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 825

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5243_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 827

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5248_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 839

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5249_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:47
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 796

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5250_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:47
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 850

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5251_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:48
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 880

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5254_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:48
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 875

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5257_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 854

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5274_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 821

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5275_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 829

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5277_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 844

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5282_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:50
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 807

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5286_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:50
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 797

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5289_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:50
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 767

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5296_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:51
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 761

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5301_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:51
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 780

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5302_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:51
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 821

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5303_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 797

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5326_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 828

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5330_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 826

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5331_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 845

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5332_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 789

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5337_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 811

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5337_resize_t1_1.jpg

Date: 03/01/2011 06:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 798

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5339_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 767

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5340_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 778

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5341_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 780

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5342_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 790

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5344_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 771

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5347_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 811

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5348_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:56
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 773

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5351_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:56
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 824

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5353_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:56
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 812

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5357_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:57
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 768