19,555,480 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
01.jpg
Album: อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ๑
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี จัด ๒ วัน คือ วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
Number of photos: 45
Latest photo added by webmaster on January 03 2011 06:58:23
View Album
Photo Albums > อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ๑
บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5211_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:43
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 897

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5217_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:41
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 810

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5218_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 928

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5219_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 856

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5224_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 865

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5227_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:45
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 840

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5229_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:45
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 794

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5230_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 825

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5235_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 805

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5243_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 801

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5248_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 820

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5249_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:47
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 781

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5250_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:47
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 831

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5251_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:48
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 859

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5254_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:48
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 857

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5257_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 836

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5274_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 804

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5275_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 807

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5277_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 824

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5282_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:50
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 790

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5286_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:50
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 785

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5289_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:50
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 743

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5296_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:51
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 746

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5301_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:51
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 764

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5302_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:51
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 806

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5303_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 776

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5326_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 809

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5330_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 810

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5331_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 830

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5332_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 773

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5337_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 759

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5337_resize_t1_1.jpg

Date: 03/01/2011 06:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 782

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5339_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 752

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5340_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 760

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5341_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 766

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5342_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 775

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5344_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 751

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5347_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 787

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5348_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:56
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 756

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5351_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:56
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 805

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5353_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:56
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 794

บรรยากาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

img_5357_resize_t1.jpg

Date: 03/01/2011 06:57
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 752