24,752,313 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
somdej532.jpg
Album: ส.ค.ส. พุทธศักราช ๒๕๕๔
ส.ค.ส. ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ของ webmaster ปีนี้ เป็น ๒ แบบ

แบบที่ ๑ เป็นรูปของพระพุทโธคลังที่คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จัดสร้างไว้ที่วัดสารนารถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง พระพุทโธคลังนี้ ถือว่า เป็นพระแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เรียกเงินเรียกทอง หากนำไปบูชาแม้เป็นเพียงรูป กล่าวกันว่า ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เสมือนองค์จริง

แบบที่ ๒ เป็นรูปของเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานติ ถาวรมหาเถระ) เพื่อศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือ จักได้นำไปบูชา ระลึกถึงคุณแห่งพระมหาเถระ อันจักนำมาซึ่งความสวัสดีในที่ทุกแห่ง
Number of photos: 2
Latest photo added by webmaster on January 01 2011 08:08:27
View Album
Photo Albums > ส.ค.ส. พุทธศักราช ๒๕๕๔
ส.ค.ส. ชุดที่ ๑

happy2554_2_t1.jpg

Date: 01/01/2011 00:38
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 971

ส.ค.ส. ชุดที่ ๒

happy2554_1_t1.jpg

Date: 01/01/2011 08:08
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 945