24,753,156 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
IMG_0000_resize_1.jpg
Album: งานสถาปนา พระพรหมเมธี (จำนงค์) ๓
ในวโรกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็น "รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ ราชทินนามที่ พระพรหมเมธี"

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ มูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ และคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร ตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ภาพชุดนี้ เป็นภาพต่อเนื่องจากชุดที่ ๒ เป็นพิธีถวายมุทิตาสักการะอย่างเป็นทางการ
Number of photos: 84
Latest photo added by webmaster on December 11 2010 14:31:11
View Album
Photo Albums > งานสถาปนา พระพรหมเมธี (จำนงค์) ๓
เข้าสู่พระอุโบสถชั้น ๒

img_2108_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:08
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1155

ขบวนต้อนรับจาก นร.นายร้อยตำรวจ

img_2110_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:09
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1611

ภายในพระอุโบสถชั้น ๒

img_2117_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1067

พระพรหมเมธี ทักทายญาติโยม

img_2140_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1125

พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)

img_2130_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 2233

แขกผู้มีเกียรติมาร่วมถวายมุทิตาสักการะ

img_2147_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:47
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1051

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ องค์ประธานในพิธี

img_2154_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:48
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1848

กราบเจ้าประคุณ สมเด็จฯ

img_2158_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1173

เจ้าประคุณ สมเด็จฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

img_2160_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:50
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1197

คุณสุรินทร์ จิระวิศิษฐ์ อ่านประกาศการสถาปนาสมณศักดิ์

img_2163_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:51
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1190

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา

img_2171_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1828

ถวายสักการะเจ้าประคุณ สมเด็จฯ

img_2172_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1145

คุณรัชภรณ์ ถวายเครื่องไทยธรรมเจ้าประคุณ สมเด็จฯ

img_2177_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1080

แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม

img_2180_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:56
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1400

เจ้าประคุณ สมเด็จฯ กรวดน้ำ

img_2189_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1042

กรวดน้ำ รับพร

img_2187_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:56
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1052

บรรยากาศช่วงพิธี

img_2192_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:57
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1140

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2190_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:58
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1095

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2193_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1050

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2202_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:01
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1044img_2203_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:15
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1091

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2205_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 13:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1029

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

dsc05800_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 13:15
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1063

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

dsc05806_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 13:16
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1052

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

dsc05805_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 13:17
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1013

คณะสงฆ์จีนนิกายถวายสักการะ

dsc05870_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:04
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1117

คณะแม่ชีวัดสัมพันธวงศ์ถวายมุทิตาสักการะ

dsc05908_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:21
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1345

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2207_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:23
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1039

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2210_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:24
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1085

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2214_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:24
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1040

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2219_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:25
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1082

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2226_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:26
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1041

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2231_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:27
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1068

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2221_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:28
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1014

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2225_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:29
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1049

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2226_resize_t1_1.jpg

Date: 11/12/2010 12:29
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1026

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

dsc05890_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:34
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1012

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

dsc05881_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:34
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 999

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

dsc05882_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 12:34
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 996

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2236_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 13:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 956

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2237_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 13:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 969

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

img_2239_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 13:55
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 974