24,752,151 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
gatina2560_00_1.jpg
Album: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สำนักงบประมาณ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ มาถวาย ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
Number of photos: 20
Latest photo added by webmaster on October 20 2017 08:49:51
View Album
Photo Albums > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐


gatina2560_01_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:43
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 156gatina2560_02_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 170gatina2560_03_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 156gatina2560_04_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 145gatina2560_05_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 173gatina2560_06_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 191gatina2560_07_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:44
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 180gatina2560_08_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:45
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 159gatina2560_09_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:45
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 148gatina2560_10_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:45
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 167gatina2560_11_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:45
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 166gatina2560_12_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 170gatina2560_13_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 157gatina2560_14_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 161gatina2560_15_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 158gatina2560_16_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:46
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 161gatina2560_17_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:47
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 158gatina2560_18_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:48
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 166gatina2560_19_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 161gatina2560_20_t1.jpg

Date: 20/10/2017 08:49
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 167