24,753,665 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
22256650_1249907751780497_2188810374504522558_o1.jpg
Album: ประชุมเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์ภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ) และ กรรมการมหาเถรสมาคม จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้่าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ) วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระอุโบสถชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
Number of photos: 8
Latest photo added by webmaster on October 05 2017 14:14:04
View Album
Photo Albums > ประชุมเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์ภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)


pak2560_01_t1.jpg

Date: 05/10/2017 14:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 175pak2560_02_t1.jpg

Date: 05/10/2017 14:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 170pak2560_03_t1.jpg

Date: 05/10/2017 14:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 185pak2560_04_t1.jpg

Date: 05/10/2017 14:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 161pak2560_05_t1.jpg

Date: 05/10/2017 14:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 322pak2560_06_t1.jpg

Date: 05/10/2017 14:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 155pak2560_07_t1.jpg

Date: 05/10/2017 14:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 160pak2560_08_t1.jpg

Date: 05/10/2017 14:14
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 160