24,752,428 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
watforking00.jpg
Album: วัดสัมพันธวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ ณ พระทีนั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
Number of photos: 8
Latest photo added by webmaster on September 25 2017 14:22:42
View Album
Photo Albums > วัดสัมพันธวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ


001-1_t1.jpg

Date: 25/09/2017 14:22
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 185002-1_t1.jpg

Date: 25/09/2017 14:22
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 152003-1_t1.jpg

Date: 25/09/2017 14:22
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 157watforking02_t1.jpg

Date: 25/09/2017 08:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 183watforking05_t1.jpg

Date: 25/09/2017 11:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 210watforking01_t1.jpg

Date: 25/09/2017 08:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 165watforking06_t1.jpg

Date: 25/09/2017 13:08
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 167watforking03_t1.jpg

Date: 25/09/2017 08:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 170