20,771,299 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
watforking00.jpg
Album: วัดสัมพันธวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ ณ พระทีนั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
Number of photos: 8
Latest photo added by webmaster on September 25 2017 14:22:42
View Album
Photo Albums > วัดสัมพันธวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ


001-1_t1.jpg

Date: 25/09/2017 14:22
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 119002-1_t1.jpg

Date: 25/09/2017 14:22
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 114003-1_t1.jpg

Date: 25/09/2017 14:22
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 104watforking02_t1.jpg

Date: 25/09/2017 08:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 131watforking05_t1.jpg

Date: 25/09/2017 11:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 129watforking01_t1.jpg

Date: 25/09/2017 08:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 119watforking06_t1.jpg

Date: 25/09/2017 13:08
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 122watforking03_t1.jpg

Date: 25/09/2017 08:54
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 117