24,752,880 ผู้เยี่ยมชม
Album Information
IMG_0001_resize.jpg
Album: งานสถาปนา พระพรหมเมธี (จำนงค์) ๒
ในวโรกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็น "รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ ราชทินนามที่ พระพรหมเมธี"

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ มูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ และคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร ตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ภาพชุดนี้ เป็นบรรยากาศช่วงเย็นของวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เริ่มจากการแสดงที่คณะศิษย์จัดมาแสดงบริเวณลานด้านหน้าของพระอุโบสถ การจุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีถวายมุทิตาสักการะอย่างเป็นทางการ
Number of photos: 36
Latest photo added by webmaster on December 11 2010 14:15:46
View Album
Photo Albums > งานสถาปนา พระพรหมเมธี (จำนงค์) ๒
สถานที่เตรียมถวายมุทิตาสักการะ

img_2158_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 994

เตรียมจุดเทียนชัยถวายพระพร

img_2164_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 949

การแสดงบางส่วนของ ร.ร.วัดสัมพันธวงศ์

img_2170_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:10
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 926

บรรยากาศช่วงเย็น

img_1998_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 957

ร.ร.วัดสัมพันธวงศ์บรรเลงดนตรีไทย

img_2000_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:13
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1469

การแสดงรอช่วงค่ำ

img_1992_t1.jpg

Date: 11/12/2010 14:15
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 959

การแสดง ร.ร.วัดสัมพันธวงศ์

img_2171_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:15
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 955

จัดถวายเป็นมุทิตาสักการะช่วงรอ

img_2175_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:16
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 893

การแสดงทางวัฒนธรรมภาคเหนือ

img_2182_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:22
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 944

การแสดงดนตรีวงสะล้อซอซึงของภาคเหนือ

img_2209_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:26
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1977

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

img_2188_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:27
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 937

พสกนิกรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

img_2192_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:30
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 956

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05772_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:36
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 917

คุณสุรินทร์ จิระวิศิษฐ์ เป็นผู้นำจุดเทียนและถวายพระพร

dsc05778_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:33
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 990

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05776_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:39
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 925

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05773_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:38
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 931

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05775_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:38
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 966

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05779_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:39
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1033

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05781_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:41
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 939

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05783_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:41
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 998

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05784_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:42
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 948

พิธีจุดเทียนชัยถวายพร

dsc05785_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:42
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 972

พระพรหมเมธี (จำนงค์) เดินทางมาถึงวัด

dsc05790_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:50
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 2572

นร.รร.วัดสัมพันธวงศ์บรรเลงกองจีน

dsc05787_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:43
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1045

นักเรียนนายร้อยตำรวจจัดแถวต้อนรับ

img_2028_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:52
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1030

ขบวนเชิญพัดยศ

img_2030_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1295

คณะศิษย์จำนวนมากถวายการต้อนรับ

img_2040_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:53
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1037

เข้าสู่พระอุโบสถ

img_2041_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 10:57
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 979

เดินทางขึ้นสู่พระอุโบสถ

img_2197_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:01
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1047

เข้าสู่พระอุโบสถชั้น ๓

img_2055_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:03
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1083

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

img_2064_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:04
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1955

คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์เจริญชัยมงคลคาถา

img_2067_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:05
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1219

ถวายสักการะท่านเจ้าคุณพระวัชรธรรมาภรณ์

img_2082_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:05
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1823

ถวายสักการะ ท่านเจ้าคุณ พระสาธุศีลสังวร

img_2085_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:06
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1800

พระครูโอภาสสมาจาร เป็นตัวแทนถวายสักการะ

img_2087_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:07
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1375

เสร็จพิธีบนพระอุโบสถชั้น ๓

img_2104_resize_t1.jpg

Date: 11/12/2010 11:08
Added by: webmaster
Comments: 0
Rating: None
Views: 1359