25,604,106 ผู้เยี่ยมชม
เมนู
หน้าหลัก

ประวัติวัดสัมพันธวงศ์
พระบูรพาจารย์
ลำดับเจ้าอาวาส
เหตุการณ์สำคัญ
เรื่องพระอารามหลวง
ราชกิจจานุเบกษาในยุคเก่า
ราชกิจจานุเบกษาเรื่องกฐิน
วัตถุมงคลในอดีตของวัด

กรมหลวงพิทักษ์มนตรี (๑)
กรมหลวงพิทักษ์มนตรี (๒)

พระมหารัชชมังคลาจารย์
พระเทพปัญญามุนี (เฉย)


สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (๑)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (๒)
หลวงปู่แหวนกับสมเด็จฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จฯ
วัตถุมงคลเกี่ยวกับสมเด็จฯ

คณะกรรมการบริหารวัด
มูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์

กำหนดการทำบุญประจำปี
แผนที่เดินทางมาวัด
ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ/ธรรมะ
ดาวน์โหลด
อัลบั้มภาพ
ค้นหา

ปฏิทินกิจกรรม
แผนผังเว็บไซท์


กลุ่มภาพ : หลวงปู่สมเด็จฯ
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๑
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๒
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๓
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๔
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๕
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๖
อายุวัฒนมงคลสมเด็จฯ
อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี
อายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี
อายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี
วัตถุมงคล งาน ๙๒ ปี
อื่นๆ กำลังรวบรวม)
กลุ่มภาพ : เที่ยวชมวัด
เที่ยวชมวัด : ชวนไปไหว้พระ
เที่ยวชมวัด : พระอุโบสถ
เที่ยวชมวัด : พระประธาน
เที่ยวชมวัด : พระกรุวัดเกาะ
เที่ยวชมวัด : หลวงพ่อหิน
เที่ยวชมวัด : พระปรางค์
เที่ยวชมวัด : หลวงปู่แหวน
เที่ยวชมวัด : อื่นๆ
กลุ่มภาพ : ภาพในอดีต
ภาพเก่าในอดีต (ภาพหมู่)
ภาพเก่าในอดีต (หลวงปู่)
พระอุโบสถเก่าและภาพเขียน
ฉลองอายุครบ ๗๕ ปี หลวงปู่
งานฉลองสมณศักดิ์หลวงปู่
วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถใหม่
พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
วัดสัมพันธวงศ์กับหลวงปู่ฯ
ประวัดโดยสังเขปหลวงปู่ฯ
ภาพนิทรรศการ
ธรรมโอวาทหลวงปู่แหวน
หลวงปู่แหวนกับสมเด็จฯ
พระครูธรรมคุณาลังการ
พระครูวิมลญาณอุดม
กรมหลวงพิทักษ์มนตรี(๑)
พระประวัติ (ข้อมูลเดิม)
พระประวัติ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
พระพุทธรูปประจำพระองค์
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พิทักษ์มนตรี/พิทักษ์เทเวศร์
ราชสกุล มนตรีกุล
ราชสกุลสายปฐมบรมราชวงศ์
พระราชวังเดิม
เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
คลองบางกอกใหญ่
พระโกศทองใหญ่
ลิลิต - วิกิพีเดีย
ลิลิตทักษาพยากรณ์
ประวัติศาสตร์ควรบันทึกไว้
ประชุมพงศาวดาร ฉบับที่ ๘
ประชุมพงศาวดาร ฉบับที่ ๒๖
ประชุมพงศาวดาร ฉบับที่ ๓๓
ประชุมพงศาวดาร ฉบับที่ ๒๕
กรมหลวงพิทักษ์มนตรี(๒)
สิ้นพระชนม์
พระองค์ท่านกับ ร.๔
หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ
เพลงยาวเล่นว่าความ
เรื่องให้เจ้านายกำกับราชการ
เรื่องเมืองนครจำปาศักดิ์
พิธีลงสรงเจ้าฟ้ามงกุฏฯ
เรื่องบำรุงแบบแลบทลคร
ในหนังสือครอเฟิด
ชาวมอญมาพึ่งพระบารมี
กรมขุนพิทักษ์มนตรี
พระองค์ท่านกับสุนทรภู่
ราชสกุลวงศ์
พระสัมพันธวงศ์เธอ
รายนามพระยศเจ้านายฯ
พระยศเจ้านาย
พระนามเจ้าฟ้าชั้นตรี
เจ้าฟ้าจุ้ยฯ
วินิจฉัยพระยศเจ้านาย
เรื่องตั้งกรมเจ้านาย
ความทรงจำกรมพระยาดำรงฯ
ราชวงศ์ในราชจักรีวงศ์
หอพระนาก
พระจอมปราชญ์
พระราชวังเดิม
สุนทรภู่ (๒)
บุคคลสำคัญด้านนาฏศิลป์
พระนางเธอลักษมีลาวัณ
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ผู้เปลี่ยนคำฝรั่งเป็นคำไทย
ร.๔ เมื่อทรงพระเยาว์
หัวข้อแนะนำ
องค์บูรณะปฏิสังขร

การเปลี่ยนนามวัด

สร้างพระอุโบสถหลังใหม่

วัดในสังกัดคณะธรรมยุต

นิทฺเทสกเถระ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

สมเด็จพระพี่นางเธอฯ

สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Find us on :ชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 23-07-2018 10:00
Super Admin


ข้อความ: 109
เข้าร่วม: 27.04.09

มติมหาเถรสมาคม พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ 17/2561
มติที่ 386/2561

เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า จากการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ทำเนียบรัฐบาล สรุปว่าที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมประกอบด้วย

๑. พิธีทำบุญตักบาตร ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.

๑.๑ ส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง โดยนิมนต์พระภิกษุสามเณร จำนวน ๖๗๐ รูป มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์พระภิกษุสามเณร

๑.๒ ส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต/กงสุลไทย และเจ้าอาวาส พิจารณาสถานที่และนิมนต์พระภิกษุสามเณรตามความเหมาะสม

๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

๒.๑ ส่วนกลางจัดพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยกราบทูลอาราธนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และ พระเถรานุเถระ จำนวน ๒๔๓ รูป และนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ฝ่ายคฤหัสถ์ และมอบกรมการศาสนาเป็นผู้นิมนต์พระสงฆ์

๒.๒ ส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต/กงสุลไทย และเจ้าอาวาส พิจารณาเวลา สถานที่ และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครอง วัดไทยในต่างประเทศ และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานเจ้าคณะจังหวัดดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม-พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสม

อ้างอิงข่าว : http://mahathera....mp;id=8369
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 23-07-2018 11:00
 
ไปยังฟอรั่ม: