25,687,683 ผู้เยี่ยมชม
เมนู
หน้าหลัก

ประวัติวัดสัมพันธวงศ์
พระบูรพาจารย์
ลำดับเจ้าอาวาส
เหตุการณ์สำคัญ
เรื่องพระอารามหลวง
ราชกิจจานุเบกษาในยุคเก่า
ราชกิจจานุเบกษาเรื่องกฐิน
วัตถุมงคลในอดีตของวัด

กรมหลวงพิทักษ์มนตรี (๑)
กรมหลวงพิทักษ์มนตรี (๒)

พระมหารัชชมังคลาจารย์
พระเทพปัญญามุนี (เฉย)


สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (๑)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (๒)
หลวงปู่แหวนกับสมเด็จฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จฯ
วัตถุมงคลเกี่ยวกับสมเด็จฯ

คณะกรรมการบริหารวัด
มูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์

กำหนดการทำบุญประจำปี
แผนที่เดินทางมาวัด
ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ/ธรรมะ
ดาวน์โหลด
อัลบั้มภาพ
ค้นหา

ปฏิทินกิจกรรม
แผนผังเว็บไซท์


กลุ่มภาพ : หลวงปู่สมเด็จฯ
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๑
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๒
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๓
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๔
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๕
กลุ่มภาพ : ชุดที่ ๖
อายุวัฒนมงคลสมเด็จฯ
อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี
อายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี
อายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี
วัตถุมงคล งาน ๙๒ ปี
อื่นๆ กำลังรวบรวม)
กลุ่มภาพ : เที่ยวชมวัด
เที่ยวชมวัด : ชวนไปไหว้พระ
เที่ยวชมวัด : พระอุโบสถ
เที่ยวชมวัด : พระประธาน
เที่ยวชมวัด : พระกรุวัดเกาะ
เที่ยวชมวัด : หลวงพ่อหิน
เที่ยวชมวัด : พระปรางค์
เที่ยวชมวัด : หลวงปู่แหวน
เที่ยวชมวัด : อื่นๆ
กลุ่มภาพ : ภาพในอดีต
ภาพเก่าในอดีต (ภาพหมู่)
ภาพเก่าในอดีต (หลวงปู่)
พระอุโบสถเก่าและภาพเขียน
ฉลองอายุครบ ๗๕ ปี หลวงปู่
งานฉลองสมณศักดิ์หลวงปู่
วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถใหม่
พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
วัดสัมพันธวงศ์กับหลวงปู่ฯ
ประวัดโดยสังเขปหลวงปู่ฯ
ภาพนิทรรศการ
ธรรมโอวาทหลวงปู่แหวน
หลวงปู่แหวนกับสมเด็จฯ
พระครูธรรมคุณาลังการ
พระครูวิมลญาณอุดม
กรมหลวงพิทักษ์มนตรี(๑)
พระประวัติ (ข้อมูลเดิม)
พระประวัติ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
พระพุทธรูปประจำพระองค์
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พิทักษ์มนตรี/พิทักษ์เทเวศร์
ราชสกุล มนตรีกุล
ราชสกุลสายปฐมบรมราชวงศ์
พระราชวังเดิม
เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
คลองบางกอกใหญ่
พระโกศทองใหญ่
ลิลิต - วิกิพีเดีย
ลิลิตทักษาพยากรณ์
ประวัติศาสตร์ควรบันทึกไว้
ประชุมพงศาวดาร ฉบับที่ ๘
ประชุมพงศาวดาร ฉบับที่ ๒๖
ประชุมพงศาวดาร ฉบับที่ ๓๓
ประชุมพงศาวดาร ฉบับที่ ๒๕
กรมหลวงพิทักษ์มนตรี(๒)
สิ้นพระชนม์
พระองค์ท่านกับ ร.๔
หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ
เพลงยาวเล่นว่าความ
เรื่องให้เจ้านายกำกับราชการ
เรื่องเมืองนครจำปาศักดิ์
พิธีลงสรงเจ้าฟ้ามงกุฏฯ
เรื่องบำรุงแบบแลบทลคร
ในหนังสือครอเฟิด
ชาวมอญมาพึ่งพระบารมี
กรมขุนพิทักษ์มนตรี
พระองค์ท่านกับสุนทรภู่
ราชสกุลวงศ์
พระสัมพันธวงศ์เธอ
รายนามพระยศเจ้านายฯ
พระยศเจ้านาย
พระนามเจ้าฟ้าชั้นตรี
เจ้าฟ้าจุ้ยฯ
วินิจฉัยพระยศเจ้านาย
เรื่องตั้งกรมเจ้านาย
ความทรงจำกรมพระยาดำรงฯ
ราชวงศ์ในราชจักรีวงศ์
หอพระนาก
พระจอมปราชญ์
พระราชวังเดิม
สุนทรภู่ (๒)
บุคคลสำคัญด้านนาฏศิลป์
พระนางเธอลักษมีลาวัณ
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ผู้เปลี่ยนคำฝรั่งเป็นคำไทย
ร.๔ เมื่อทรงพระเยาว์
หัวข้อแนะนำ
องค์บูรณะปฏิสังขร

การเปลี่ยนนามวัด

สร้างพระอุโบสถหลังใหม่

วัดในสังกัดคณะธรรมยุต

นิทฺเทสกเถระ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

สมเด็จพระพี่นางเธอฯ

สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Find us on :ชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ขอเชิญร่วมพิธีเถราภิเษกหรือฮดสรง ถวาย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร)
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 23-12-2009 10:11
Super Admin


ข้อความ: 110
เข้าร่วม: 27.04.09

พิธีเถราภิเษกหรือฮดสรง

เป็นงานประเพณีโบราณของชาวอีสานที่กระทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นพิธีที่ชาวพุทธอีสานประกอบขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างน้อย ๒ ประการ คือเพื่อเป็นการถวายชั้นยศหรือสมณศักดิ์แด่พระมหาเถระ พระสงฆ์สามเณรผู้ทรงคุณและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกนัยหนึ่งกล่าวกันว่านอกจากจะเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้วเชื่อกันว่าผู้เข้าร่วมนั้นจะประสบแต่ความสุขสวัสดี เจริญด้วยจตุรพิธพรคืออายุ วรรณะ สุข และกำลังสติปัญญา พร้อมลาภยศ เพราะถือว่าเป็นผู้ได้ร่วมฮดสรงพระมหาเถระผู้มีความรู้ทางธรรม และจะได้รับส่วนแห่งบุญวาสนาบารมีของท่านเหล่านั้น

ดังนั้น ในสมัยโบราณหากมีพิธีเถราภิเษกฮดสรง ณ ที่ใดแล้ว ผู้คนจะหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การพิธีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชั้นยศของพระสงฆ์อย่างไรนั้น ลำดับชั้นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์อีสานในครั้งโบราณ นิยมถือตามแบบอย่างมาจากกรุงศรีสัตตนาคนหุต และเมืองหลวงพระบางในอดีต

ในปัจจุบันพิธีเถราภิเษกฮดสรงดังกล่าวแทบจะไม่มีให้เห็น นอกจากบางวัดทางภาคอีสานและทางเหนือที่มีผู้รู้และมีเจตนาสืบสานประเพณีก็พอมีปรากฏให้เห็นบ้าง พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของประเพณีโบราณของชาวอีสานและสืบสานประเพณีการฮดสรงมาเป็นเวลาหลายปี และในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ ๙๒ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) วัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระมหาเถระผู้มีรัตตัญญูภาพ เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรค่าแก่การถวายสักการบูชา

ในครั้งนี้คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศารามได้มอบหมายให้แม่งานครั้งนี้คือเจ้าคุณพระวินัยเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส) เลขานุการวัดสัมพันธวงศาราม เป็นผู้ดำเนินการจัดงานโดยท่านได้นิมนต์พระครูพิพัฒน์วิทยาคมมาเป็นเจ้าพิธีในงานมหาพุทธาภิเษกครั้งนี้ใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จะมีพิธีเถราภิเษกฮดสรง ถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นครั้งแรก และจัดตามแบบโบราณอีสานอย่างแท้จริง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ศิษยานุศิษย์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

จึงนับเป็นโอกาสดีของผู้เข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมอันเป็นมงคลแบบอีสานโบราณเช่นนี้ หลังเสร็จงานบุญแล้ว ทุกท่านจะได้รับแจกวัตถุมงคลซึ่งวัดสัมพันธวงศารามได้จัดสร้างและมีพิธีมหาพุทธาภิเษก ปลุกเสกเดี่ยว โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ผู้สืบสานตำราวิทยาคมผึ้งพันน้ำมันหมื่นแบบอีสาน ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อ่านกำหนดการ http://www.watsam...mdej52.doc ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watsam...b/news.php

สำหรับรายระเอียดเกี่ยวกับพิธีฮดสรงตามประเพณีอีสานโบราณ อ่านต่อได้ที่ลิงค์นี้ พิธีเถราภิเษกหรือฮดสรง http://www.watsam...somdej.php สืบชะตาหลวงแบบอีสาน http://www.watsam...somdej.php พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ผู้สืบสานตำหรับวิชาพุทธาคมอีสานโบราณผึ้งพันน้ำมันหมื่น http://www.watsam...somdej.php
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 23-12-2009 10:34
 
ไปยังฟอรั่ม: