ข้อมูลประวัติ
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

 


ประวัติ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรเถร)

                                             - สรุปประวัติและผลงาน โดยละเอียด พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ doc.) update
                                             - สรุปประวัติ โดยสรุป พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ doc) update ล่าสุด ๔ ก.พ. ๖๒
                                             - ประวัติสรุปโดยสังเขป สำหรับสือมวลชน (ไฟล์ doc.)

 
   
 
 
ข้อมูลอื่นๆ อั่นเกี่ยวข้องกับ
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
 
 
 
...อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล...
 
ชมวีดีโอในแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับ
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
 
ประวัติโดยสังเขปของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
จากรายการปลูกตะวัน ออกอาการปี ๒๕๕๐
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ กล่าวถึงโอวาทธรรม
ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
 
พิธีทำบุญตักบาตร ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีอายุวัฒนมงคล ๙๔ ปี
พิธีทำบุญตักบาตร ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
มีอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี
 
คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ เจริญพระพุทธมนต์ถวาย
เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีอายุวัฒนมงคล ๙๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
พิธีทำบุญตักบาตร ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
มีอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี
พิธีทำบุญตักบาตร ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีอายุวัฒนมงคล ๙๙ ปี
คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ชุด ๑
เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีอายุวัฒนมงคล ๙๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕
 
คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ชุด ๒
เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีอายุวัฒนมงคล ๙๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
พิธีทำบุญตักบาตร ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ฉลองอายุ ๑๐๐ ปี ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
 
รายงานพิเศษ ฉลองสตวัสสายุกาล ๑๐๐ ปี
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ข่าว ฉลองสตวัสสายุกาล ๑๐๐ ปี
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
รวบรวมข้อมูล :
พระมหาสำรวย นาควโร ป.ธ.๗
สัทธิวิหาริกและเคยเป็นสามเณรผู้อยู่รับใช้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 662 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 20/2/19 8:25 โดย พระมหาสำรวย นาควโร