เที่ยวชมวัด : กราบพระปฏิมาและสิ่งสักการะบูชา
ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

ซ.วานิช ๑ ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
           วัตถุมงคลที่วัดเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคบูชาครั้งนี้ เป็นวัตถุมงคลเก่าของวัดตั้งแต่อดีต วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนบูรณะพระอุโบสถตามวัตถุประสงค์เดิม อาทิเช่น
           - พระกรุที่ค้นพบเมื่อคราวย้ายพระประธานจากพระอุโบสถหลังเดิม
           - พระมงคลมหาลาภ สร้างตั้งแต่ปี ๒๔๙๙ เป็นที่นิยมแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
           - วัตถุมงคลของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นไหนหมดแล้วก็หมดเลย ปิดรายการ ไม่สร้างเพิ่ม วัตถุมงคลอายุ ๓๐ ปี ทันหลวงปู่ท่าน เปิดให้บริจาคบูชาร่วมทำบุญหายากในยุคนี้ กระซิบบอกต่อ ๆ กันไป
           - พระบูชา รูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ สร้างขึ้นเพิ่มเติมจากอดีตที่หาไม่ได้แล้ว โดยใช้มวลสารที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ที่ทางวัดเก็บไว้ เช่น จีวร เส้นเกศา เถ้า เป็นต้น
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด