เที่ยวชมวัด : กราบพระปฏิมาและสิ่งสักการะบูชา
ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

ซ.วานิช ๑ ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด