อัลบั้มที่ ๖
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ)


   
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด