อัลบั้มที่ ๕
ภาพในอดีต เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรเถระ)
    
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด