ภาพในอดีต เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรเถระ)

 
อัลบั้มที่ ๔

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด