ภาพในอดีต เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรเถระ)


 
อัลบั้มที่ ๒

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด