ภาพทรงคุณค่าในอดีต
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มภาพ ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ นิทฺเทสกเถระ)
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด