ภาพทรงคุณค่าในอดีต
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มภาพ ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ นิทฺเทสกเถระ)
 

พระเนกขัมมมุนี (นิทฺเทสกเถระ)
พระราชาคณะชั้นสามัญ พ.ศ. ๒๔๗๑

พระรัชชมงคลมุนี (นิทฺเทสกเถระ)
พระราชาคณะชั้นราช พ.ศ. ๒๔๗๔
   

พระรัชชมงคลมุนี (นิทฺเทสกเถระ)
พระราชาคณะชั้นเทพ พ.ศ. ๒๔๙๔

พระรัชชมงคลมุนี (นิทฺเทสกเถระ)
พระราชาคณะชั้นธรรม พ.ศ. ๒๔๙๘

พระมหารัชชมังคลาจารย์ี (นิทฺเทสกเถระ)
เทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ. ๒๕๐๓

พระมหารัชชมังคลาจารย์ี (นิทฺเทสกเถระ)
รองสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ. ๒๕๐๖
   

   

   

   

   

   
   
 

ภาพนี้ VAN TILBORG นักข่าวต่างประเทศ
ถ่ายลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อ มิถุนายน ๒๕๐๓
   
-----------------------------------------------------
หมายเหตุ :
 
- กลุ่มภาพนี้ เป็นกลุ่มภาพที่อยู่ในกรอบรูปเก่าของวัดและหนังสื่อเก่า ๆ สภาพของกรอบรูปบางรูปอยู่ในสภาพชำรุดเป็นส่วนมาก แต่ด้วยมาตรฐานภาพถ่ายในอดีตที่่ดูเหมือนจะดีมาก ๆ จึงมีสภาพพอจะนำมาคัดลอกเก็บไว้ได้ โดยได้รับคำแนะนำจากท่านพระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ปราโมทย์) เลขานุการวัดและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ท่านพระมหาดำรง ธมฺมปญฺโญ ได้นำออกมาถ่ายด้วยกล้องแบบซูมและแต่งให้ชัดเจนขึ้น และส่วนหนึ่ง พระมหาสำรวย นาควโร (บานชัยภูมิ) ได้นำมาสแกนไว้ เพื่อเก็บรักษารูปเหล่านี้ไว้ในรูปแบบดิจิตอล

- ภาพถ่ายในอดีตเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนน้อยที่พบ ทราบว่า ศิษยานุศิษย์ในอดีตของวัดสัมพันธวงศ์ มีภาพเหล่านี้เก็บไ้ว้จำนวนมาก หากท่านใดมีภาพเก่า ๆ ในอดีตของทางวัดและต้องการจะให้เก็บรวบรวมไว้เป็นประวัติศาสตร์ กรุณาติดต่อที่ webmaster เพื่อนำมาคัดสำเนาเก็บไว้ต่อไป

 เอกสารอ้างอิง

- ภาพถ่ายเก่าของทางวัดสัมพันธวงศ์

 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด