ภาพพระอุโบสถหลังเดิม
ของวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ภาพพระอุโบสถในมุมสูง ภาพพระประธานในพระอุโบสถ
และภาพเขียนสีน้ำมันที่ฝาผนังภายในพระอุโบสถ
 
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด