แนะนำสถานที่สำคัญในวัด
พระอุโบสถสามชั้นแห่งแรกของประเทศ

วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด