เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับองค์พระประธาน
"พระพุทธนราสภะ" และ "พระศรีสุทธิสัมพันธ์"
องค์พระประธานประจำพระอุโบสถ ชั้น ๓
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด