ภาพทรงคุณค่าในอดีต
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มภาพถ่ายรวมกลุ่ม)
 
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด