ภาพทรงคุณค่าในอดีต
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มภาพถ่ายรวมกลุ่ม)
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

-----------------------------------------------------
หมายเหตุ :
 
- กลุ่มภาพนี้ เป็นกลุ่มภาพที่อยู่ในกรอบรูปเก่าของวัดและหนังสื่อเก่า ๆ สภาพของกรอบรูปบางรูปอยู่ในสภาพชำรุดเป็นส่วนมาก แต่ด้วยมาตรฐานภาพถ่ายในอดีตที่่ดูเหมือนจะดีมาก ๆ จึงมีสภาพพอจะนำมาคัดลอกเก็บไว้ได้ โดยได้รับคำแนะนำจากท่านพระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ปราโมทย์) เลขานุการวัดและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ท่านพระมหาดำรง ธมฺมปญฺโญ ได้นำออกมาถ่ายด้วยกล้องแบบซูมและแต่งให้ชัดเจนขึ้น และส่วนหนึ่ง พระมหาสำรวย นาควโร (บานชัยภูมิ) ได้นำมาสแกนไว้ เพื่อเก็บรักษารูปเหล่านี้ไว้ในรูปแบบดิจิตอล

- ภาพถ่ายในอดีตเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนน้อยที่พบ ทราบว่า ศิษยานุศิษย์ในอดีตของวัดสัมพันธวงศ์ มีภาพเหล่านี้เก็บไ้ว้จำนวนมาก หากท่านใดมีภาพเก่า ๆ ในอดีตของทางวัดและต้องการจะให้เก็บรวบรวมไว้เป็นประวัติศาสตร์ กรุณาติดต่อที่ webmaster เพื่อนำมาคัดสำเนาเก็บไว้ต่อไป

 เอกสารอ้างอิง

- ภาพถ่ายเก่าของทางวัดสัมพันธวงศ์

 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด