ในการพระราชทานเพลิงศพ
พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิทฺเทสกเถระ เทศ วิทยานุกรณ์)
ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐

 
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด