พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิทฺเทสกเถระ เทศ วิทยานุกรณ์)
ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐
 
 

          พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถระ) ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลา ๑๓.๑๐ น. ณ ห้องพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ พญาไท ชนมายุของท่านรวมได้ ๘๐ ปี ๑๑ เดือน ๑๓ วัน พรรษา ๖๑

          วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เชิญศพกลับวัดสัมพันธวงศ์ รอรับพระราชทานน้ำสรง ณ กุฎิของท่าน เวลา ๑๘.๐๐ น. รับพระราชทานน้ำสรงศพแล้วครองไตรพระราชทาน เจ้าพนักงานถวายเครื่องสุกำนำลงสู่ลองใน แล้วเชิญไปประดิษฐานเพื่อการบำเพ็ญกุศลที่ตึกห้องสมุดชั้นล่าง เจ้าพนักงานประกอบโกศแปดเหลี่ยมแวดล้อมด้วยเครื่องสูงตามเกียรติยศ ทรงพระกรุณาพระราชทานให้มีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมเป็นของหลวง ๓ คืน

          วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

 
ภาพวันพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์
--------------------------

 


   
   


   


   
-----------------------------------------------------

 เอกสารอ้างอิง

- หนังสือ ร้อยปี พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถระ) พ.ศ. ๒๕๒๙

 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด