ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย ชี้แจงการสร้างพระอุโบสถ
แก่นายกเทศมนตรี และ พ.อ.ปิ่น มุทุกัณฑ์ อธิบดีกรมการศาสนา