กำหนดการทำบุญและบำเพ็ญกุศลประจำปี
ของ
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
ทุกวันธัมมัสสวนะ (วันพระ)
ถวายสังฆทานประจำวันพระ ทุกวันพระ ๆ ละ ๘ รูป
- เวลา ๐๗.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายสังฆทาน
  สถานที่ : กุฏีหอไตร
   
วันที่ ๑ มกราคม
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่รอบพระอุโบสถ
- เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีหน้าพระอุโบสถ
  สถานที่ : หน้าพระอุโบสถ
   
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
วันเจ้าสัว/ทำบุญวันเกิดพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
- เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงท่านผู้สถาปนาวัด,บุรพมหากษัตริย์ไทย / แจกทาน
- เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มพิธีสงฆ์ / ถวายภัตตาหารเพล
    สถานที่ : หน้าพระอุโบสถ / พระอุโบสถชั้น ๒
   
วันมาฆบูชา
ทำวัตรสวดมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
  - เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายสังฆทาน
  - เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ฟังเทศน์
  - เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ประกอบพิธีเวียนเทียน / ฟังเทศน์
    สถานที่ : กุฎีหอไตร / พระอุโบสถชั้น ๓ / ฟังเทศน์
   
วันที่ ๑๕ เมษายน
ถวายสังฆทานและสรงน้ำพระ / รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
  - เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีถวายสังฆทาน / สรงน้ำพระสงฆ์ / รดน้ำผู้ใหญ่
    สถานที่ : พระอุโบสถชั้น ๒ / หน้าพระอุโบสถชั้น ๒
   
วันวิสาขบูชา
ทำวัตรสวดมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
  - เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายสังฆทาน
  - เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ฟังเทศน์
  - เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ประกอบพิธีเวียนเทียน / ฟังเทศน์
    สถานที่ : กุฎีหอไตร / พระอุโบสถชั้น ๓ / ฟังเทศน์
   
วันอัฏฐมีบูชา
ทำวัตรสวดมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
  - เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ฟังเทศน์
  - เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ประกอบพิธีเวียนเทียน
    สถานที่ : กุฎีหอไตร / พระอุโบสถชั้น ๓ / ฟังเทศน์
   
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
บำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าอาวาส (งานวันบูรพาจารย์)
  - เวลา ๐๐.๐๐ น. เวลาประกอบพิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในปีนั้น ๆ
    สถานที่ : พระอุโบสถชั้น ๒
   
วันอาสาฬหบูชา
ทำวัตรสวดมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
  - เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายสังฆทาน
  - เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ฟังเทศน์
  - เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ประกอบพิธีเวียนเทียน / ฟังเทศน์
    สถานที่ : กุฎีหอไตร / พระอุโบสถชั้น ๓
   
วันเข้าพรรษา
ถวายผ้าอาบน้ำฝนพระภิกษุสามเณรผู้อยู่จำพรรษา
  - เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ฟังเทศน์
  - เวลา ๑๕.๐๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน / ถวายเทียนพรรษา
  - เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / ทำพิธีขอขมา
    สถานที่ : พระอุโบสถชั้น ๒ / พระอุโบสถชั้น ๓
   
หลังวันออกพรรษา ๑ เดือน
กำหนดรับผ้าพระกฐินพระราชทาน
  - เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธี หรือ ตามกำหนดของปีนั้น ๆ
    สถานที่ : พระอุโบสถชั้น ๓
   
เสาร์ที่ ๓ ของเดือน พ.ย.
งานวันเด็กวัดเกาะ
  - เวลา ๑๐.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
  - เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
    สถานที่ : กุฎีหอไตร
   
วันที่ ๒๙ ธันวาคม
งานอายุวัฒนมงคล เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
  - เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ตักบาตร / พุทธศาสนิกชนถวายมุทิตาสักการะ
  - เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธี / สดับปกรณ์ / เจริญพระพุทธมนต์
  - เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
  - เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ถวายสักการะ
    สถานที่ : กุฎีพูลวินิต / พระอุโบสถชั้น ๒
 
-----------------------------------------------------
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด