ประวัติโดยสังเขป
พระครูธรรมคุณาลังการ (นาค อตฺถวโร ลอศรี)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร
 
 

ชาติภูมิ

          พระครูธรรมคุณาลังการ นามเดิม นาค นามฉายา อตฺถวโร นามสกุล ลอศรี

          เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับวันอาทิตย์ (ปฏิทิน ๑๐๐ ปี ตรงกับวันพฤหัสบดี) ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีขาล จ.ศ.๑๓๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๓๐ บ้านดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

          โยมบิดา นายชม รอศรี โยมมารดา นางต่าง รอศรี (เดิมเป็น ลอศรี ภายหลังเปลี่ยนเป็น รอศรี แต่พระครูธรรมคุณาลังการคงใช้ ลอศรี ดังเดิม)

          เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมด ๘ คน คือ

          ๑. นางสวัสดิ์ รอศรี เสียชีวิตแล้ว

          ๒. พระครูธรรมคุณาลังการ (นาค อตฺถวโร ลอศรี)

          ๓. นายบุญช่วย รอศรี ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต

          ๔. นายบุญทรง รอศรี ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี

          ๕. แม่ชีนิภา รอศรี ปัจจุบันอยู่ที่วัดหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

          ๖. นายวิเชียร รอศรี ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนสมบัติ ๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

          ๗. นายสมควร รอศรี ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

          ๘. แม่ชีปทุม รอศรี ปัจจุบันอยู่ที่วัดหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ชีวิตในวัยเด็ก

          ท่านพระครูธรรมคุณาลังการ (นาค อตฺถวโร) สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบ้านเข็ก ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สมัยเป็นนักเรียนได้เป็นนักวิ่งประจำโรงเรียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอำเภอ และเคยไปฝึกชกมวยกับครูมวยชื่อ ปู่ลา

การบรรพชาครั้งแรก

          หลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บรรพชาที่วัดบ้านเข็ก ตำบลระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่ออายุ ๑๓ ปี โดยมี หลวงพ่อสาย หาสจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบ้านเข็กในสมัยนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์

          ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเข็ก ๕ ปี ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๘ วัดบ้านเข็กได้จัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านเข็กได้นิมนต์พระครูโกศลนวกิจ (ศรีนวล กมโล) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และพระสงฆ์จากวัดสัมพันธวงศ์อีก ๓ รูป ไปร่วมในพิธีดังกล่าว

          หลังเสร็จงาน หลวงพ่อสาย หาสจิตฺโต ได้ฝากสามเณรนาคกับพระครูโกศลนวกิจ เพื่อให้เดินทางมาอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ และได้นำถวายตัวกับ พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิทฺเทสกเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๙ ท่านได้เมตตารับไว้โดยให้อยู่ในความดูแลของ ท่านเจ้าคุณ พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส) อดีตอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๑๐ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเนกขัมมมุนี

การบรรพชาขณะอยู่วัดสัมพันธวงศ์

          บรรพชาเมื่ออายุ ๑๘ ปี วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี

          - พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิทฺเทสกเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระรัชชมงคลมุนี
            เป็นพระอุปัชฌาย์

          - พระเนกขัมมมุนี (เส็ง ทินฺนวโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูธรรมาลังการ
            เป็นพระสีลาจารย์

การอุปสมบท

          อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๑ ปี วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ เวลา ๑๕.๕๓ น. ณ วัดสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี

          - พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิทฺเทสกเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระรัชชมงคลมุนี
            เป็นพระอุปัชฌาย์

          - พระเนกขัมมมุนี (เส็ง ทินฺนวโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูธรรมาลังการ
            เป็นพระกรรมวาจาจารย์

          - เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรเถระ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๑๑ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอริยเมธี
            เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา

          - ฝ่ายสามัญ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

          - ฝ่ายปริยัติธรรม สำเร็จนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์

หน้าที่การงาน

          - พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

          - พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ และเป็นครูฝ่ายปกครอง โรงเรียนผู้ใหญ่วัดสัมพันธวงศ์

          - พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ฝ่ายปกครอง) เป็นกรรมการสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์

สมณศักดิ์

          - พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท
            ราชทินนามที่ พระครูธรรมคุณาลังการ

          - พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
            ในราชทินนามเดิม

กิจกรรมพิเศษ

          - เป็นกำลังสำคัญในการช่วยงานภายในวัดสัมพันธวงศ์

          ท่านพระครูธรรมคุณาลังการ (นาค อตฺถวโร) เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลืองานของวัดหลายประการ อาทิ ช่วยงานการศึกษาของสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เป็นอาจารย์สอนกรรมฐาน เป็นครูสอนนักเรียนผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ ช่วยเหลืองานด้านการปกครองและการพัฒนาวัดตลอดมา มีความสามารถด้านนวกรรม คือ การก่อสร้าง รับสนองงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยตลอดมา เป็นที่ไว้วางใจของเจ้าประคุณ สมเด็จฯ เจ้าอาวาส

          - เคร่งครัดในพระวินัยและชอบการปฏิบัติกรรมฐาน

          ท่านพระครูธรรมคุณาลังการ (นาค อตฺถวโร) เป็นผู้มีปฏิปทาด้านการรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด ชอบการปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อมีโอกาสท่านจะเดินทางขึ้นไปปฏิบัติกรรมฐานในต่างจังหวัดเป็นประจำ เช่น วัดอภัยดำรงธรรม อำเภอ ส่องดาว จังหวัดสกลนคร วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

          - ดูแลอุปัฏฐากหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และช่วยงานวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่

          พ.ศ. ๒๕๑๒ พระครูธรรมคุณาลังการ (นาค อตฺถวโร) ได้ทราบปฏิปทาสัมมาปฏิบัติของ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ จากท่านพระอาจารย์หนู สุจิตฺโต วัดดอยแม่ปั๋ง ซึ่งได้เดินทางมาอุปัฏฐาก ท่านเจ้าคุณ
พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๑๐ ซึ่งอาพาธอยู่ในขณะนั้น ต่อมาท่านพร้อมกับพระเถระสหธรรมิก ๒ รูป คือ พระครูวิมลญาณอุดม (ชินเทพ) วัดสัมพันธวงศ์ พระครูวินัยธร ชม ปญฺญาธิมุตฺโต วัดพุทธวิมุตติวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปกราบหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ที่วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติธรรมในสำนักของหลวงปู่ เป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดและปฏิบัติตามโอวาทของหลวงปู่ด้วยความเคารพเลื่อมใสตลอดมา

          เกือบทุกปีเมื่อออกพรรษารับกฐินที่วัดสัมพันธวงศ์แล้ว ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติกรรมฐานและอุปัฏฐากหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ รับโอวาทคำสอนและจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายหลังได้มอบต้นฉบับชีวประวัติและการปฏิบัติธรรม ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ให้วัดสัมพันธวงศ์จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก การจัดพิมพ์ของสำนักอื่นนอกนั้น ส่วนมากได้ใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้เป็นหลักฐานอ้างอิง

          พ.ศ. ๒๕๒๗ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ อาพาธหนัก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้เฝ้าอุปัฏฐากจนถึงวันหลวงปู่มรณภาพ ร่วมกับคณะสงฆ์และทางราชการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ และงานพระราชทานเพลิงศพ ช่วยดูแลพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ ได้รวบรวมชีวประวัติและคำสอนของหลวงปู่ รวมถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ลงวีดีโอซีดี เผยแพร่แก่สาธุชนที่เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ที่วัดดอยแม่ปั๋ง ครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้จัดหาทุนเปลี่ยนสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ในอาคารพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด และในวัดบางส่วนใช้ทุนประมาณสองแสนบาทเศษ

          พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อท่าน พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (หนู สุจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแก่มรณภาพ ท่านเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ ตั้งแต่มรณภาพจนถึงวันออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ

          - ศาสนกิจในต่างประเทศ

          พ.ศ. ๒๕๔๒ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจงานผูกพัทธสีมา ณ วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร์ มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

          พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำหน้าที่พระธรรมทูตของคณะสงฆ์ธรรมยุต เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธเบญจพล ลังเง่นเซลโบลด เมืองฮาเนา ประเทศเยอรมนี ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้รับความสนใจจากญาติโยมทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานจำนวนมาก ได้อยู่ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศเยอรมนีสองปีเศษ

การอาพาธและมรณภาพ

          ในระยะหลังพระครูธรรมคุณาลังการ มีอาการไอ และปวดกระดูกสันหลัง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อาการปวดได้หนักขึ้นและร่างกายทรุดโทรม คณะศิษย์จึงนิมนต์ท่านไปตรวจร่างกายและพักรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ แพทย์ตรวจวินิจฉัยลงความเห็นว่าเป็นโรคมะเร็งปอด และแพร่ไปถึงตับ กระดูกสันหลัง และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย คณะแพทย์ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้ถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถ ได้รับการอุปถัมภ์ค่ารักษาพยาบาลโดยตลอดจากมูลนิธิสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตลอดระยะเวลาที่พักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธท่านมีอาการทรงกับทรุด และเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อาการได้ทรุดลงตามลำดับ มีอาการเหนื่อยหอบ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา

          จนถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๓๐ น. ท่านพระครูธรรมคุณาลังการ (นาค อตฺถวโร) ได้ถึงมรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุ ๖๘ ปี ๑๕ วัน พรรษา ๔๘

           นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หีบเชิงชายประกอบศพ และพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 
ประมวลภาพ ศาสนกิจ พระครูธรรมคุณาลังการ
 


ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

 


เป็นพระคิลานุปัฏฐากหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ

 


เป็นพระคิลานุปัฏฐากหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ

 


ถวายการดูแลหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ อย่างใกล้ชิด

 


พระคิลานุปัฏฐากหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 


ลายมือท่านพระอาจารย์นาค บันทึกไว้หลังภาพด้านบน

 


ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธเบญจพล ลังเง่นเซลโบลด เมืองฮาเนา ประเทศเยอรมนี

 


นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดพุทธเบญจพล

 


ไปบริจาคสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์คนพิการในประเทศเยอรมนี

 


ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ณ วัดพุทธเบญจพล

 

ประมวลภาพการบำเพ็ญกุศล วันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

 


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานในพิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ

 


โปรดพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพ

 


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานในพิธี

 


พระเถรานุเถระที่เมตตามาร่วมงาน

 


เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวโรดม เมตตามาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม

 


พระเถรานุเถระร่วมในพีธีสวดพระอภิธรรม

 


พระเถรานุเถระร่วมในพีธีสวดพระอภิธรรม

 


คณะแม่ชีร่วมในพีธีสวดพระอภิธรรม

 


คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมในพีธีสวดพระอภิธรรมจำนวนมาก

 


คณะญาติ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมในพีธีสวดพระอภิธรรม

 


ท่านที่เคารพนับถือร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

 


ตระกูล “รอศรี” ถวายเครื่องไทยธรรม

 


ท่านเจ้าคุณ พระวัชรธรรมาภรณ์ (บุญมา) แสดงพระธรรมเทศนาในวันบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

 


คณะญาติกรวดน้ำ
น้องชายและน้องสาวของท่านพระครูธรรมคุณาลังการ

 


คณะญาติพี่น้องของท่านพระครูธรรมคุณาลังการ

สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 233 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 8/11/18 7:08