วัตถุมงคลที่จัดสร้าง เนื่องในงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร)
ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------
เอกสารประชาสัมพันธ์
วัตถุมงคลที่จัดสร้างเนื่องงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร)
           
 
พิธีฮดสรงตามประเพณีอีสานโบราณ
ถวาย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙)
ในการฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พิธีเถราภิเษกหรือฮดสรง
สืบชะตาหลวงแบบอีสาน
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม

 

รายการวัตถุมงคลชุดนี้
สมทบทุน กองทุน ๙๐ ปี เ้จ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร)
กองทุนนี้ ตั้งครั้งแรกเมื่อคราวฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

.... อ่านข้อมูลการจัดตั้งกองทุน ....

   
รูปหล่อเหมือน พระพุทธนราสภะทศพล รุ่นแรก
พระประธานในพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์

บริเวณใต้ฐานพระ บรรจุมวลสารและว่าน
รวมถึงดินพระบรมธาตุในที่ต่างๆ
ของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม จำนวน ๔๔ ชนิด
พร้อมอุดด้วยแผ่นเงิน ทอง นาก
เนื้อนวโลหะ และเนื้อท้องทิพย์ และทองแดงบางส่วน
พระผง พระพุทธนราสภะทศพล
(รุ่นแรก)
เนื้อผงพุทธคุณผสมมวลสารเนื้อว่าน
และพระกรุของวัดสัมพันธวงศ์
เนื้อว่านของวัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
ผงว่านและผงพระพุทโธน้อย
ของวัดสารนาถธรรมาราม จ.ระยอง
   
เหรียญรูปเหมือน
เจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ)

พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก
ด้านหน้าและด้านหลัง
ลงอักขระพระคาถาคุ้มครองภัยอันตราย, มหาอุตตม์ และเมตตา
พระผง พระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี (พระพุทโธ)
พระประธานในพระอุโบสถวัดสารนาถธรรมาราม จ.ระยอง

ผงว่าน ๑๐๘ ชนิด และผงใบลาน ผงปถมัง ผงว่านเถราจารย์ใหญ่
ผงดินพระธาตุเก่า ของวัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
ด้านหลังลงพระคาถาป้องกันภัย มหาอุตตม์ มหาเมตตา
และทำมาค้าคุณ
   
เหรียญพระพุทธนาคปรก
พิมพ์ซุ้มพัดยศ เนื้อทองแดง

ด้านหลังลงอักขระคาถามหาเมตตา ป้องกันคุณไสย์ และมหาอุตตม์
วัตถุมงคลชุดนี้ ท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ)
ได้เมตตา้ปลุกเสกเดี่ยวให้ที่วัดโนนสว่าง
และนำเข้าในพิธีครั้งนี้ีอีกครั้งนำออกแจกแก่ผู้มาร่วมถวายมุทิตา
เมื่อคราวรับสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญของ
"ท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) " ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
พระผงพระพุทธนาคปรก
เนื้อผงพุทธคุณ และผงว่าน

ด้านหลังลงอักษร คาถาป้องกันภัย ป้องกันอันตราย และเมตตา
วัตถุมงคลชุดนี้ ท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ)
ได้เมตตา้ปลุกเสกเดี่ยวให้ที่วัดโนนสว่าง
และนำเข้าในพิธีครั้งนี้ีอีกครั้ง นำออกแจกแก่ผู้มาร่วมถวายมุทิตา
เมื่อคราวรับสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญของ
"ท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) " ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายการวัตถุมงคล ชุดนี้
เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างอาคารทรงไทย (หอไตร)
อนุสรณ์ แด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร)
โดย ท่านเจ้าคุณ พระราชสารเวที (ท่านเจ้าคุณโกมินทร์)

.... อ่านข้อมูลการจัดตั้งกองทุน ....

 

พระชัยวัฒน์ พุทโธคลัง รุ่นแรก
(พระชัยวัฒน์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)

อุดผงโสรสมหาพรหม ผงมงคลมหาลาภ
เนื้อเงิน ชนวนเงินพดด้วงหลวงพ่อโอภาสี
เนื้อนวโลหะ ชนวนพระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐาน
เนื้อชนวน ชนวนพระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐาน

 

ล๊อกเก็ต เจ้าประคุณ สมเด็จฯ

          ล๊อกเก็ตใหญ่จัมโบ้ ฉากทองแท
          ฝังพระชัยวัฒน์พุทโธคลัง (กรรมการ) ผงโสรสมหาพรหม, เส้นเกศา, ผ้าจีวร, ข้าวก้นบาตรสมเด็จฯ, ข้าวสารหิน, ศิลาน้ำ สร้าง ๒๒๗ องค์ ไม่ออกให้บูชา มอบให้ เจ้าสัวธนินทร์ เจียรวนนท์, ร้านทองเยาวราช และท่านผู้มีอุปการคุณต่อวัดฯ (เจ้าสัวใหญ่)

          ล๊อกเก็ตใหญ่จัมบี้ ฉากสีเขียว (เหนี่ยวนำทรัพย์)
          ฝังพระชัยวัฒน์พุทโธคลังกะไหล่ทอง (กรรมการ) ผงโสรสมหาพรหม, เส้นเกศา, ผ้าจีวร, ข้าวก้นบาตรสมเด็จฯ, ข้าวสารหิน, ศิลาน้ำ

          ล๊อกเก็ตเล็ก ฉากทองแท้
          ฝังพระชัยวัฒน์ พุทโธคลังกะไหล่ทอง (กรรมการ) ผงโสรสมหาพรหม, เส้นเกศา, ผ้าจีวร, ข้าวก้นบาตรสมเด็จฯ์ (เจ้าสัวเล็ก)

          ล็อกเก็ตเล็ก ฉากเขียว (เหนี่ยวนำทรัพย์)
          ฝังพระชัยวัฒน์ พุทโธเล็กกะไหล่ทอง (กรรมการ) ผงโสรสมหาพรหม (เหนี่ยวทรัพย์เล็ก)

          รุ่นแรก พิเศษ (สีชีเปีย) “ยิ้มเมตตา”
          ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าฯ กองละ ๒๕๕๓ บาท รับล๊อกเก็ตรุ่นแรก “ยิ้มเมตตา” จำนวน ๑ องค์

 
พิธีพุทธาภิเษก
ตามแบบประเพณีอีสานโบราณ
โดย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (อาจารย์เจริญ) วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 

             หมายเหตุ :

          ๑. พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ระลึกฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ โดย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นเจ้าพิธีและแผ่เมตตาอธิษฐานจิตวัตถุมงคลทั้งหมด

          ๒. ภาพวัตถุมงคลทั้งหมดที่นำมาแสดงนี้ เป็นเพียงภาพบางส่วนของวัตถุมงคลในแต่ละรุ่นเท่านั้น เพราะวัตถุมงคลแต่ละรุ่น มีการแยกประเภทของเนื้อหรือรุ่นออกไปเพิ่มเติมในุร่นนั้นๆ

          ๓. ติดต่อบริจาคบูชาได้ที่ ห้องบูชาวัตถุมงคล วัดสัมพันธวงศ์

 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด