พิธีสืบชะตาหลวงแบบอีสานโบราณ
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
 
          

          ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ก่อนจะเริ่มพิธีเถราภิเษกฮดสรง จะมีพิธีสมโภชพระพุทธนราสภะทศพล และพระศรีสุทธิสัมพันธ์ พระประธานในอุโบสถวัดสัมพันธวงศารามก่อนงานพิธีมหาพุทธาภิเษก และสืบชะตาหลวงแบบโบราณอีสานถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคมเป็นเจ้าพิธี

          ลำดับพิธีการเริ่มด้วยเจ้าประคุณสมเด็จฯนั่งบนธรรมาสน์ภายใต้ซุ้มไม้ยอมงคล ประดับด้วยเครื่องบูชาต่างๆ แบบอีสาน ยอดซุ้มมีสายสิญจน์มหามงคลจากองค์พระพุทธนราสภะทศพล พระประธานเก่าแก่สมัยอยุธยาซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถ เจ้าพิธีเจริญพระคาถาสมโภชองค์พระพุทธนราสภะทศพล จากนั้นพระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์และจบด้วยพระคาถาบทไชยน้อย (ชัยชนะทั้งปวง) หรือมุงคุลลาว เจ้าพิธีเริ่มนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกแม่น้ำทั้ง ๕ และเจริญพระคาถาตามคัมภีร์ใบลาน เพื่อใช้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ฮดสรงเจ้าประคุณสมเด็จฯ จากนั้นจึงเริ่มปลุกเสกข้าวสารเพื่อตวงนับเป็นข้าวสารเสี่ยงทายอายุวัฒนะ แล้วเจริญพระคาถาสืบชะตาหลวง พร้อมทั้งสู่ขวัญตามพระคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมอีสานแบบโบราณแท้ จบแล้ว จึงจุดด้ายสายสิญจน์สืบชะตาความยาวรอบศรีษะและเท่าส่วนสูงเจ้าประคุณสมเด็จฯ จำนวน ๗ เส้น เพื่อบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเจ้าพิธีให้ตวงนับข้าวสารกลับเพื่อดูจำนวนที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งครั้งแรกตวงนับข้าวสารเท่าอายุเจ้าประคุณสมเด็จฯพอดี)

          เมื่อเริ่มพิธีสืบชะตาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานพันสายสิญจน์รอบศรีษะหรือถือไว้พนมมือบริกรรมธาตุ ๔ นะ มะ พะ ทะ เพื่อสืบชะตา สะเดาะต่ออายุเสริมดวงชะตาราศรี เป็นศิริมงคลต่อตนเอง ในขณะเจ้าพิธีเจริญพระคาถาสืบชะตาและสู่ขวัญให้ทำจิตเป็นสมาธิ บริกรรมธาตุกลับไปกลับมา ว่า นะ มะ พะ ทะ ทะ พะ มะ นะ สลับกันไปมาตลอดเวลา พร้อมทั้งอธิษฐานแผ่เมตตาให้เหล่าเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์โดยไม่มีประมาณในสากลโลกจะเป็นการดียิ่งนัก

          จึงเป็นโอกาสดีก่อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ท่านพุทธศาสนิกชนจะได้เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงแบบอีสานเพื่อเป็นการร่วมทำบุญและสืบชะตาต่ออายุตัวเองไปพร้อมกันทีเดียวด้วย เมื่อเสร็จพิธีสืบชะตาแล้ว จึงเริ่มพิธีเถราภิเษกฮดสรงเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ต่อไป.

 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด