ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อครั้งเก่า
เกี่ยวกับการถวายพระกฐินเสด็จราชดำเนิน และพระกฐินพระราชทาน
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นต้นมา
ณ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
-------------------
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้ากฐิน ณ วัดสัมพันธวงศ์
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
กำหนดการ
พระราชทานพระกฐิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ.ศ. ๒๔๒๘
+++อยู่ระหว่างการค้นหาข้อมูล+++
   
   
   
   
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้ากฐิน ณ วัดสัมพันธวงศ์
   
   
   
   
   
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้ากฐิน ณ วัดสัมพันธวงศ์
   
   
   

พระกฐินเสด็จพระราชดำเนิน และพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสัมพันธวงศ์
ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

   


พระกฐินเสด็จพระราชดำเนินพระราชทาน และ พระกฐินพระราชทาน วัดสัมพันธวงศ์ พ.ศ. ๒๔๒๑ - ๒๕๖๑

๒๔๒๑

๒๔๔๑

๒๔๖๑

๒๔๘๑

๒๕๐๑

๒๕๒๑

๒๕๔๑

๒๕๖๑

๒๔๒๒
๒๕๒๒
๒๕๔๒
๒๕๖๒
๒๔๒๓
๒๕๒๓
๒๕๔๓
๒๕๖๓

๒๔๒๔

๒๔๔๔

๒๔๖๔

๒๔๘๔

๒๕๐๔

๒๕๒๔

๒๕๔๔

๒๕๖๔

๒๔๒๕
๒๔๘๕
๒๕๒๕
๒๕๔๕
๒๕๖๕
๒๔๒๖
๒๔๘๖
๒๕๔๖
๒๕๖๖
๒๔๘๗
๒๕๔๗
๒๕๖๗
๒๔๒๘
๒๔๘๘
๒๕๐๘
๒๕๒๘
๒๕๔๘
๒๕๖๘
๒๔๘๙
๒๕๒๙
๒๕๔๙
๒๕๖๙
๒๕๓๐
๒๕๕๐
๒๕๗๐
๒๕๓๑
๒๕๕๑
๒๕๗๑
๒๕๓๒
๒๕๕๒
๒๕๗๒
๒๕๑๓
๒๕๓๓
๒๕๕๓
๒๕๗๓
๒๕๓๔
๒๕๕๔
๒๕๗๔
๒๕๓๕
๒๕๕๕
๒๕๗๕
๒๕๑๖
๒๕๓๖
๒๕๕๖
๒๕๗๖
๒๕๓๗
๒๕๕๗
๒๕๗๗
๒๕๓๘
๒๕๕๘
๒๕๗๘
๒๕๑๙
๒๕๓๙
๒๕๕๙
๒๕๗๙
๒๕๒๐
๒๕๔๐
๒๕๖๐
๒๕๘๐

หมายเหตุ
: ปีที่เข้าชมไม่ได้ (สีแดง) อยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูล / พระมหาสำรวย นาควโร ผู้รวบรวม

 
ข้อมูล : ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 323 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 23/10/18 8:59 โดย พระมหาสำรวย นาควโร