ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ประกาศกระทรวงธรรมการ
พแนกกรมสังฆการี
เรื่องจัดระเบียบพระอารามหลวง
เล่ม ๓๒ หน้า ๒๘๔ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘
 
---------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 75 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 26/12/18 11:41 โดย พระมหาสำรวย นาควโร