ประวัติของชื่อเขต "สัมพันธวงศ์"
 
 

ที่ว่าการอำเภอสัมพันธวงศ์ สร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2475 ตั้งอยู่ที่สามแยกถนนทรงวาดกับถนนปทุมคงคา ตำบลศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งอยู่ในเขตใกล้กับวัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) จึงสันนิษฐานได้ว่าอำเภอสัมพันธวงศ์คงตั้ง ชื่อตามวัดสัมพันธวงศ์ที่ตั้งนั่นเอง โดยจัดการปกครอง ออกเป็น 14 ตำบล

ครั้นประมาณปีพุทธศักราช 2476 ถนนทรงวาดกับถนนปทุมคงคาไปตั้งที่ว่า การอำเภอขึ้น ใหม่ในบริเวณ ป้อมปิดปัจจนึก ตำบลตลาดน้อย คงใช้ชื่อว่า อำเภอสัมพันธวงศ์ ตามเดิม ประมาณปีพุทธศักราช 2469 อำเภอสามแยกซึ่งตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่ตึกแถวสี่แยก ถนนทรงวาดกับถนนเยาวราชยุบโอนเขตท้องที่การปกครอง รวม 6 ตำบล ไปขึ้นอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสัมพันธวงศ์


แผนที่เก่าเมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2440
โดยกรมแผนที่ บริเวณที่ตั้งของสำนักงานเขตเป็น ป้อมปิดปัจจนึก

ในปีพุทธศักราช 2476 อำเภอจักรวรรดิ ซึ่งตั้งที่ว่าการอำเภอ อยู่ข้างสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิได้ยุบ และโอนเขตท้องที่การปกครองรวม 18 ตำบลไปขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอสัมพันธวงศ์อีกอำเภอหนึ่งเขตท้องที่อำเภอสัมพันธวงศ์ได้รวมเอาเขตท้องที่อำเภอสามแยกและอำเภอจักรวรรดิเข้าด้วยกันโดยแบ่งการปกครองเสียใหม่
เป็น 3 ตำบล คือ ตำบลตลาดน้อย ตำบลสัมพันธวงศ์ และตำบลจักรวรรดิ

อำเภอสัมพันธวงศ์ เปลี่ยนฐานะเป็นเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นเขตหนึ่งในจำนวน 24 เขตของกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 แขวง คือ แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ และแขวง ตลาดน้อย ที่ทำการเขตในอดีตเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ได้เกิดเพลิงไหม้เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2516 จึงได้สร้างที่ทำการเขตใหม่เป็นตึก 5 ชั้น และในปี พ.ศ. 2536 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นตึกสูง 5 ชั้น ปัจจุบันสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 37 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 
 
อ้างอิงข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อเว็บไซต์ http://203.155.220.217/samphanthawong/
ดำเนินการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลโดย www.watsamphan.com
 
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด