ประวัติโดยสังเขป พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๑๐
 
 
ชาติภูมิ
   
 

พระเทพปัญญามุนี ฉายา ยโส นามเดิม เฉย นามสกุล ธรรมพันธุ์

เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ตรงกับวันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๔ ค่ำ ณ บ้านตำบล ในเมือง อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน จังหวัดยโสธร)

โยมบิดาชื่อ สนธิ์ ธรรมพันธุ์ โยมมารดาชื่อ ขาว ธรรมพันธุ์

 
บรรพชา - อุปสมบท
   
 

บรรพชา

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ วัดสร่างโศก (ปัจจุบัน วัดศรีธรรมาราม) อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูจิตตวิโส ธนาจารย์ (ทองพูน โสภโณ) วัดสร่างโศก เป็นพระอุปัชฌาย์

มื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษาพระปริยัติธรรมตามสมควรแล้วลาสิกขาจากสามเณร

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดสร่างโศก อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (ทองพูน โสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระมหาพุฒ ฐิตปญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 
การศึกษา
   
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

จบประถมศึกษา ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาศาสตร์ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายปริยัติศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ วัดสัมพันธวงศ์

พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ ป.ธ.๗ ณ วัดสัมพันธวงศ์

 
สมณศักดิ์
   
 

พ.ศ. ๒๔๘๔
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเนกขัมมมุนี

พ.ศ. ๒๕๐๓
เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญากวี

พ.ศ. ๒๕๑๒
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปัญญามุนี

 
ตำแหน่งหน้าที่
   
 

พ.ศ. ๒๔๗๑
เป็นกรรมการแผนกบาลีสนามหลวง

พ.ศ. ๒๔๗๒
เป็นกรรมการแผนกธรรมสนามหลวง

พ.ศ. ๒๔๗๖
เป็นกรรมการตรวจแปลพระสูตรต่างๆ ในพระไตรปิฎก ลงในหนังสือธรรมจักษุของมหามกุฏราชวิทยาลัย เรียกชื่อว่า "ธรรมฤทัย"

พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔
- เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๑๐
- เป็นเจ้าสำนักเรียน
- เป็นพระอุปัชฌาย์
- เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในคณะกรรมการพัฒนาวัดสัมพันธวงศ์ โดยมี พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน
  ฝ่ายฆราวาส ในการดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์หลังใหม่ให้แล้วเสร็จ หลังจากที่ พระเดชพระคุณ
  พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๙ มรณภาพก่อนที่โครงการจะแล้วเสร็จ

 
มรณภาพ
   
 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เวลา ๒๑.๑๐ น. ด้วยโรคมะเร็งในตับ ณ กุฏิบำเพ็ญคุณ วัดสัมพันธวงศ์

รวมสิริชนมายุได้ ๗๖ พรรษา ๕๓

........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด