ประวัติโดยสังเขป พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระเนกขัมมมุนี (เส็ง ทินฺนวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
 
 
ชาติภูมิ
   
 

พระเนกขัมมมุนี ฉายา ทินฺนวโร นามเดิม เส็ง นามสกุล เมฆโสภณ

เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ บ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

โยมบิดาชื่อ ปาด เมฆโสภณ โยมมารดา ชื่อ พัว เมฆโสภณ

 
บรรพชา - อุปสมบท
   
 

บรรพชา

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ณ วัดพิชยญาติการาม อำเภอ คลองสาน จังหวัดธนบุรี โดยมีพระราชเมธี (ท้วม) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ณ วัดสัมพันธวงศ์ ตำบล สัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร โดยมี พระครูสิริปัญญามุนี จังหวัดพระนคร (อ่อน เทวนิโภ) วัดศรีสุริยวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพินิตวินัย (แจ้ง) วัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวิเชียรกวี (ชื่น) วัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 
การศึกษา
   
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

ศึกษาภาษาไทยกับพระภิกษุที่วัดใหม่กรองทองจังหวัดปราจีนบุรี จนสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดียิ่ง

ฝ่ายปริยัติศึกษา

สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ณ วัดสัมพันธวงศ์ เป็นนักธรรมชั้นเอกที่สอบได้ในสนามหลวงเป็นครั้งแรก ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงโปรดให้มีการสอบธรรมในชั้นนี้ทั่วประเทศ ปรากฎว่ามีนักเรียนสอบได้เพียง ๑๐ รูป พระองค์จึงทรงโปรดให้สร้างพัดนักธรรมชั้นเอกประทานแก่นักเรียนที่สอบไล่ได้ซึ่งต่อมาที่โปรดให้มีการสอบนักธรรมชั้นเอกก็มิได้สร้างพัดถวายเช่นนักธรรมชั้นเอกรุ่นแรกเลย ในด้านภาษาบาลีท่านได้ศึกษาสามารถแปลหนังสือได้อย่างดี เข้าสอบแปลในสนามหลวง แต่ไม่ได้ภายหลังได้รับหน้าที่การงานของวัด เป็นเลขานุการวัดเป็นเวลายาวนาน จึงมิได้ขวนขวายที่จะเข้าสอบไล่

 
สมณศักดิ์
   
 

เป็นพระปลัด ฐานานุกรมของ พระอริยมุนี (เผื่อน) วัดราชบพิธ

เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรมของพระเนกขัมมมุนี (เทศ นิทฺเทสกเถร)

เป็นพระครูสมุห์ ฐานานุกรมของพระรัชชมงคลมุนี (เทศ นิทฺเทสกเถร)

เป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมของพระรัชชมงคลมุนี (เทศ นิทฺเทสกเถร)

พ.ศ. ๒๔๙๐
เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูธรรมาลังการ

พ.ศ. ๒๕๐๕
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนานุระ ที่ พระเนกขัมมมุนี

 
ตำแหน่งหน้าที่
   
 

เป็นครูสอนธรรม

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เป็นกรรมการแผนกธรรมสนามหลวง

เป็นอาจารย์สอน ซ้อมสวดมนต์ อ่านอักขระวิธี สวดสรภัญญะตามหลักสูตรของวัด

เป็นผู้แม่นยำในบทสวดมนต์ พระปาฏิโมกข์ และคาถาแปล

 
มรณภาพ
   
 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ด้วยเส้นโลหิตในสมองแตก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รวมสิริชนมายุได้ ๗๕ ปี พรรษา ๕๔

........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด