ประวัติโดยสังเขป พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระวิเชียรกวี (ชื่น สิริมณฺโฑ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
 
 
ชาติภูมิ
   
 

พระวิเชียรกวี ฉายา สิริมณฺโฑ นามเดิม ชื่น

เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ ปีมะเมีย ณ บ้านตำบลใหม่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา

โยมบิดาชื่อ ฮวดอิ้ว แซ่อ๋อง โยมมารดาชื่อ สมบุญ

   
อุปสมบท
   
 

พ.ศ. ๒๔๓๔ ณ วัดพระเชตุพนฯ โดยมีพระมงคลเทพ(เที่ยง) วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณโพธิ และ พระวินัยธรรม (รัก) วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้ญัตติเป็นธรรมยุต ณ วัดสัมพันธวงศ์ มีฉายา ว่า สิริมณฺโฑ โดยมีพระครูสิริปัญญาเมธี (อ่อน) วัดศรีสุริยวงศ์ เมืองราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพินิตวินัย (แจ้ง) และ พระปลัดน่วม วัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 
การศึกษา
   
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

ได้ศึกษาอักขระสมัยจนสามารถอ่านเขียนได้เป็นอย่างดียิ่ง

ฝ่ายปริยัติศึกษา

พรรษา ๕ เข้าสอบความรู้ชั้นนักเรียนตรีสามัญ ได้ตามหลักสูตรของมหามกุฏราชวิทยาลัย

พรรษา ๗ สอบได้ชั้นนักเรียนโท และนักเรียนเอก บาเรียนตรีสามัญศึกษา

พรรษา ๑๐ สอบได้ชั้นบาเรียนโทสามัญ ตามหลักสูตรของมหามกุฏราชวิทยาลัย

   
สมณศักดิ์
   
 

เป็นพระปลัด ฐานานุกรมของ พระอริยมุนี (เผื่อน) วัดราชบพิธ

พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิเชียรกวี

 
ตำแหน่งหน้าที่
   
 

เริ่มจัดตั้งการศึกษาปริยัติธรรมเป็นองค์แรกในวัดสัมพันธวงศ์ ตั้งกองเล่าเรียนขึ้นชื่อว่า จิรมัณฑาคาร เป็นที่ศึกษาภาษาไทย ภายหลังเปลี่ยนไปสอนภาษาบาลี ท่านเป็นครูสอนทั้ง ๒ ภาษา มีนักเรียนสอบได้เป็นเปรียญหลายรูป เป็นผู้ช่วยกิจการของวัด ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วิหาร และกุฏิให้คงที่ เป็นอาจารย์ บริหารหมู่คณะโดยอุบายที่ชอบ เป็นที่ยำเกรงของสพรหมจารีใน ฐานที่ท่านบำเพ็ญสาราณิยธรรมให้บริบูรณ์ เป็นผู้องอาจ สามารถในกิจการต่าง ๆ มากอย่าง

 
มรณภาพ
   
 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ วัดสัมพันธวงศ์

รวมสิริชนมายุได้ ๔๔ พรรษา ๒๒

........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด