ประวัติโดยสังเขป พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระครูโอภาสสมณาจาร (ไล้ โอภาโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยวิวัฒนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
ชาติภูมิ
 
 

พระครูโอภาสสมณาจาร ฉายา โอภาโส นามเดิม ไล้ นามสกุล ขาวรอด

เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ณ บ้านหอยกัน ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โยมบิดาชื่อ เกื้อ ขาวรอด โยมมารดาชื่อ บุญคง ขาวรอด

 
บรรพชา - อุปสมบท
   
 

บรรพชา

ณ วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธโช)เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีธรรมประสาธน์ (แบน คณฺฐาภรโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ. ๒๔๗๕ ย้ายมาอยู่วัดสัมพันธวงศ์

 
การศึกษา
 
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายปริยัติศึกษา

สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ วัดสัมพันธวงศ์ สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์

 
สมณศักดิ์
   
 

พ.ศ. ๒๔๖๔
เป็นพระครูใบฎีกา ฐานานุกรมของพระรัตนธัชมุนี

พ.ศ. ๒๔๘๘
เป็นพระครูนิเทศธรรมจักร ฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิญาณวงศ์ สกลมหาสังฆปริณายก

พ.ศ. ๒๔๙๗
เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูโอภาสสมณาจาร

 
ตำแหน่งหน้าที่
   
 

พ.ศ. ๒๔๙๗
ย้ายจากวัดสัมพันธวงศ์ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยวิวัฒนาราม และเป็นเจ้าคณะธรรมยุตอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๔๙๘
เป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต

 
มรณภาพ
 
 

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ด้วยโรคมะเร็งที่คอ ณ กุฏิสนประสาท วัดสัมพันธวงศ์

.........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด