ประวัติโดยสังเขป พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระสิทธิสารโสภณ (สงวน โฆสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
 
 
ชาติภูมิ
   
 

พระสิทธิสารโสภณ ฉายา โฆสโก นามเดิม สงวน นามสกุล สีตลายัน

เกิดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ณ ตำบลคลองบ้านแหลมใหญ่

โยมบิดาชื่อ เย็น สีตลายัน โยมมารดาชื่อ เครื่อง สีตลายัน

 
บรรพชา - อุปสมบท
   
 

บรรพชา

เมื่ออายุ ๑๒ ปี ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อศึกษาปริยัติธรรมได้พอสมควรแล้ว ได้ลาสิกขาจากสามเณร ได้บรรพชาอีกครั้งเมื่ออายุ ๑๖ ปี ณ วัดบางขวาง จังหวัดนนทบุรีมีอาจารย์ท้วมเป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดสัมพันธวงศ์ โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถระ) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูวิบูลย์ศีลขันธ์ (เทศ นิทฺเทสสโก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 
การศึกษา
   
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

ได้ศึกษาอักษรสมัยมูลบทบรรพกิจ จบหลักสูตรสมัยนั้น

ฝ่ายปริยัติศึกษา

สอบได้นักธรรมชั้นโท และแปลธรรมบทจบบริบูรณ์แต่ไม่ได้เข้าสอบ เพราะมีงานพระศาสนา ที่รับมอบหมาย เป็นภาระผูกพันมาก

 
สมณศักดิ์
   
 

เป็นพระครูสังฆรักษ์

พ.ศ. ๒๕๑๑
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสิทธิสารโสภณ

 
ตำแหน่งหน้าที่
   
 

เป็นครูสอนนักธรรมตรี

เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะมณฑลภูเก็ต

พ.ศ. ๒๔๘๓
ย้ายไปจากวัดสัมพันธวงศ์ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งอารามเจริญรุ่งเรือง

 
มรณภาพ
   
 

มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา เที่ยงเศษ ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมสิริชนมายุได้ ๗๕ ปี พรรษา ๕๔

.........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด