ประวัติโดยสังเขป พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
 
 
ชาติภูมิ

พระครูวินัยธร เฟื่อง ฉายา ญาณปฺปทีโป นามเดิม เพื่อง นามสกุล นิติการ

เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง ณ บ้านาตำบลบางแก้ว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โยมบิดาชื่อ คร้าม นิติการ โยมมารดาชื่อ แดง นิติการ

 
อุปสมบท
   
 
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระครูสิริปัญญามุนี (อ่อน เทวนิโภ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูวินัยธรรม (อิ่ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 
การศึกษา
   
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

ได้ศึกษาภาษาไทยจนสามารถอ่านเขียนได้อย่างดียิ่ง

ฝ่ายปริยัติศึกษา

ท่านเริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมได้ไม่เท่าไร ถูกพยาธิเบียดเบียน สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ มีอาการไข้และไออยู่เนือง ๆ จึงทำให้การศึกษาต้องหยุดชะงักลงบ่อยครั้ง ท่านพิจารณาเห็นว่าตนไม่สามารถต่อต่านกับพยาธิที่ มาเบียดเบียนร่างกายต่อไปได้ จึงพักการศึกษาในด้าน ปริยัติธรรมแต่นั้นมา หันมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอบรมจิตใจ

 
สมณศักดิ์
   
 

พ.ศ. ๒๔๗๘
เป็นพระครูสังฆวินิต ฐานานุกรมของพระรัตนธัชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพเมธี

พ.ศ. ๒๔๙๐
เป็นพระครูวินัยธร ฐานานุกรมของ พระรัตนธัชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

 
หน้าที่การงาน
   
 

- เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะ

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

- รับฝึกซ้อมนาคที่เขานำมาฝาก

- เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอนุสาวนาจารย์ แนะนำควบคุมพระบวชใหม่ให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย

- เป็นพระอาจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งวิทยาคม สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ดี ชำนาญการนั่งปรกบริกรรมใช้พลังจิตอธิษฐาน
  อาราธนาคุณพระรัตนตรัยให้บรรจุในพระพุทธรูป เครื่องราง เป็นต้น เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั่วไป

 
มรณภาพ
 
 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เวลา ๑๒.๐๕ น. ณ กุฏิพูนวินิต วัดสัมพันธวงศ์

รวมสิริชนมายุ ๖๕ ปี พรรษา ๔๕

..................................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด