ประวัติโดยสังเขป พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระครูสุวรรณรังสี (สุวรรณ ชุตินฺธโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
 
 
ชาติภูมิ

พระครูสุวรรณรังสี ฉายา ชุตินฺธโร นามเดิม สุวรรณ นามสกุล สาริกบุตร

เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ตงกับวันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีเถาะ ณ บ้านตำบลสวนมะลิ อำเภอป้อมปราบ จังหวัดพระนคร

โยมบิดาชื่อ หลวงพิทักษ์เทพาวาส (เปลี่ยน สาริกบุตร) โยมมารดาชื่อ สมบุญ สาริกบุตร

 
บรรพชา - อุปสมบท
   
 

บรรพชา

เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๔๗ ณ วัดบรมนิวาส

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ณ วัดบรมนิวาส โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(สิริจนฺโท จันทร์) วัดบรมนิวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศีลวรคุณ (อ่ำ) และพระธรรมเสนานี (เงิน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 
การศึกษา
   
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทราวาส ตามหลักสูตรของการศึกษาสมัยนั้น แต่เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะมีโรคเกี่ยวแก่จักษุประสาท จึงได้ตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณร

ฝ่ายปริยัติศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๖
สอบได้เปรียญธรรมชั้นตรี นวกภูมิ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

พ.ศ. ๒๔๕๗
สอบได้ประโยค ป.ธ.๔ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 
สมณศักดิ์
   
 

พ.ศ. ๒๔๗๔
เป็นพระครูพิเศษที่ พระครูสุวรรณรังสี

พ.ศ. ๒๔๙๔
เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในราชทินนามเดิม

 
ตำแหน่งหน้าที่
   
 

พ.ศ. ๒๔๖๐
ย้ายมาจำพรรษาเป็นครูสอนนักธรรมและบาลีที่วัดสัมพันธวงศ์ ตามพระบัญชาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พ.ศ. ๒๔๗๗
เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

 
มรณภาพ
   
 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ด้วยโรคมะเร็งกะเพาะปัสสาวะ ณ โรง พยาบาลสงฆ์

รวมสิริชนมายุได้ ๗๓ ปี พรรษา ๕๓

.....................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด