งานบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------
วัตถุไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ในงานฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
วัตถุไทยธรรมติดตราสัญลักษณ์ เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ซึ่งอาราธนามาในพิธี
 
วัตถุไทยธรรมติดตราสัญลักษณ์เต็มชุด
 
ตัวอย่าง
เมื่อนำวัตถุไทยธรรมนี้ไปตั้งประกอบเพื่อบูชา

ข้อมูล :พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
 
ติดตามข้อมูล :
- Facebook Fanpage วัดสัมพันธวงศ์ : https://www.facebook.com/watsamphanpage
- Facebook พระมหาสำรวย นาควโร ผู้จัดทำข้อมูล : https://www.facebook.com/nakhawaro
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 181 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 21/12/17 20:19