งานบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------
วัตถุไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ในงานฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
วัตถุไทยธรรมติดตราสัญลักษณ์ เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ซึ่งอาราธนามาในพิธี
 
วัตถุไทยธรรมติดตราสัญลักษณ์เต็มชุด
 
วัตถุไทยธรรมเต็มชุด ประกอบด้วยพระกริ่ง และวัตถุไทยธรรมติดตราสัญลักษณ์
จัดเตรียมเครื่องไทยธรรมบริเวณด้านบนพระอุโบสถชั้น ๓
 
ชุดเตรียมถวาย
 

 
พัดรองและย่ามที่ระลึก
 

บางส่วนของไทยธรรมที่จัดเตรียมถวายพระสงฆ์
 
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ :
สำนักงานเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เลขานุการวัดและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
พระมหาสำรวย นาควโร คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ผู้จัดทำข้อมูล
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 255 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 22/10/18 20:03