รูปภาพ
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม

------------------
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่

   
------------------------------------
ผู้จัดทำข้อมูล :
พระมหาสำรวย นาควโร
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 366 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 13/11/18 10:53