งานบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------
 
มูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ได้จัดสร้างพระผงรูปเหมือนถวาย
เนื้องในโอกาสที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ :
สำนักงานเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เลขานุการวัดและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
พระมหาสำรวย นาควโร คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ผู้จัดทำข้อมูล
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 500 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 2/11/18 17:35