งานบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------
รายนามผู้อุปถัมภ์และเจ้าภาพวัตถุไทยธรรม

กระเป๋าลดโลกร้อน ติดตราสัญลักษณ์ฉลองอาย ๑๐๐ ปี
สำหรับมอบให้ศิษยานุศิษย์
 

เสื้อโปโลติดตราสัญลักษณ์
สำหรับมอบให้ศิษยานุศิษย์
 

พาวเวอร์แบงค์ สำหรับถวายพระสงฆ์ฉันภัตตาเพล

 
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ :
สำนักงานเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เลขานุการวัดและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
พระมหาสำรวย นาควโร คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ผู้จัดทำข้อมูล
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 200 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 22/10/18 20:47