งานบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------
รายนามผู้อุปถัมภ์และเจ้าภาพวัตถุไทยธรรม

ข้อมูล :
พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เลขานุการวัดสัมพันธวงศ์ และเลขานุการคณะกรรมการดำนินการจัดงานฯ
 
 
ติดตามข้อมูล :
- Facebook Fanpage วัดสัมพันธวงศ์ : https://www.facebook.com/watsamphanpage
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 163 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 24/12/17 15:24